Home » Groepen » Leeftijdsgemengde groepen

Leeftijdsgemengde groepen

Het werken met leeftijdsgemengde groepen maakt het onderwijs op de Nautilus echt anders dan anders. Wij werken met twee leerjaren per groep.
De school is ingedeeld in onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

Schooljaar 2017-2018 ziet er als volgt uit:
  • De Onderbouw bestaat uit een instroomgroep (vanaf de herfstvakantie), 2 groepen 1/2, 1 groep 2/3, 2 groepen 3/4
  • De Bovenbouw bestaat uit 1 groep 4/5, 2 groepen 5/6, 2 groepen 7/8
 De leerlingen krijgen instructie van de leerkracht samen met de andere kinderen van hun eigen leerjaar uit hun groep.

Een voorbeeld

Een voorbeeld. Een middenbouwgroep bestaat uit 12 leerlingen van leerjaar 4 en 13 leerlingen van leerjaar 3.  De leerlingen van leerjaar 3 krijgen hun instructie van de leerkracht. De kinderen van het andere leerjaar werkt dan zelfstandig aan hun eigen werk. Daarna krijgen de leerlingen van leerjaar 4 hun instructie. De leerlingen van leerjaar 3  nemen dan weer plaats aan hun eigen tafeltje en werken zelfstandig verder. 

Tafelgroepjes

De leerlingen van de midden- en bovenbouw zitten in de klas aan ‘tafelgroepjes’. Dit zijn groepjes van leerlingen van verschillende leeftijden. Binnen de tafelgroep kunnen en mogen kinderen met en van elkaar leren. Zij leren en ontdekken in de loop van de tijd de manier van leren en helpen die bij hen past. Ook kunnen ze experimenteren met hun sociale rol. 
In de kleuterklassen starten en eindigen alle activiteiten in de kring. De kleuters werken in teams van jongste, middelste en oudste en zitten in de kringopstelling naast elkaar.

Groepsgrootte

Onze groepen bestaan uit ongeveer 26 tot 29 leerlingen. In de onderbouw starten we meestal met wat kleinere groepen.

 
Leeftijdsgemengde groepen