Home » Ouders » Wat kan ik als ouder doen voor de school?

Wat kan ik als ouder doen voor de school?

Op De Nautilus is altijd veel te doen. We zijn daarom erg blij met de hulp van ouders! We werken in onze school met klassenouders. In overleg met de leerkrachten vragen de klassenouders aan de andere ouders van de klas om extra hulp bij bepaalde activiteiten.
 
Als ouders hun kind komen inschrijven vragen we altijd expliciet naar het beroep van beide ouders. In de middenbouw besteden we ieder jaar aandacht aan het thema ‘beroepen’, en we vragen dan ouders om over hun beroep te vertellen.
Vanaf groep twee mogen ouders meedraaien in de wetenschap- en technieklessen. We nodigen u dan uit om mee te helpen in de les van hun kind. Zo kunt u kennis maken met de opdrachten en onderwerpen waar de kinderen mee bezig zijn in een wetenschap,natuur- en techniekles.
 
Andere activiteiten waarbij ouders kunnen helpen zijn:
 • De luizencontrole
 • Schooltuinbezoek
 • Avond-4-daagse
 • Sint –en kerstviering
 • Musical groep 8
 • Uitstapjes naar musea en schoolreisjes
 • Leren lezen ondersteunen: Flits, Bouw!
 • Koekjes bakken 
 • Sportdag
 • Voorlezen
 • Bibliotheek
 • Oudergeleiding MR (zie medezeggenschapsraad)
Wat kan ik als ouder doen voor de school?