Home » Ouders » Wat kan ik als ouder doen voor de school? » Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). In de MR krijgen teamleden en ouders de gelegenheid om mee te denken over het schoolbeleid. Het gaat in de MR over de inhoud én de organisatie van het onderwijs. Voor de school is de inbreng van de MR heel belangrijk.
 

Instemming of advies

Bij belangrijke besluiten van de directie is het nodig dat de MR ermee instemt. Bijvoorbeeld bij een aanpassing van het schoolplan of de schooltijden. Bij andere besluiten moet de directie de MR om advies vragen. Bijvoorbeeld over de besteding van het geld of het meedoen aan onderwijskundige experimenten. De MR heeft ook initiatiefrecht: op elk moment mag de MR zaken ter discussie stellen of advies uitbrengen aan de directie. Het uitgangspunt is altijd dat de directie en de MR zo goed mogelijk samen willen werken in het belang van de school. De MR beheert ook de ouderbijdrage. De MR vergadert 5x per jaar.
 
Onderwerpen die op dit moment spelen in de MR:
  • verkeersveiligheid rondom de school
  • educatieve uitstapjes
  • communicatieprocessen
  • samenwerking in de brede school.
 
De MR van De Nautilus bestaat uit 5 ouders en 3 personeelsleden.

Contact

Wilt u meer weten over de MR, een agendapunt of een bepaald standpunt? Heeft u vragen over het beleid van de school? Heeft een onderwerp dat de MR zou moeten bespreken? Neem dan contact op via MR@denautilus.net

 
Medezeggenschapsraad