Home » School » Schoolprofiel Wetenschap en Techniek » TechnieklokaalTechnieklokaal

Vanaf groep twee gaan de kinderen 1x per week naar het technieklokaal. Ze krijgen dan les in het technieklokaal van onze vakdocent Techniek. De groepen in de bovenbouw hebben elke week een middag ‘Science’.  Deze leerlingen werken met portfolio’s, waarbij ze in groepjes echt zelf onderzoeken en ontwerpen. Bij het samenwerken in teams willen we stimuleren dat elk kind zijn talenten ontdekt, ontwikkelt en mag inzetten.
 
Aan het eind van elke les bereidt elk groepje een presentatie voor, al is het maar een presentatie van nog geen vijf minuten. Elke leerling komt een keer aan de beurt om te presenteren. Voor sommigen is dat best lastig, maar iedereen krijgt de kans om het te leren. Het gaat uiteindelijk om wat we samen ontdekt en geleerd hebben.
 
Technieklokaal