Home » School » Visie: ondernemend leren

Visie: ondernemend leren

Op de Nautilus werken we vanuit de overtuiging dat kinderen het beste leren door zelf dingen te ervaren. Daarom stimuleren wij hen om ondernemend te zijn. We vinden het heel belangrijk dat zij ruimte hebben voor eigen initiatief, want ze leren het beste als ze gemotiveerd zijn en zelfvertrouwen hebben.
 
Nieuwsgierigheid staat in ons onderwijs centraal. We moedigen onze leerlingen aan om nieuwsgierig te worden én te blijven naar hoe de wereld werkt. Wie nieuwsgierig is stelt vragen. Vragen stellen leidt tot onderzoeken, en dat is het begin van wetenschap.
 
Naast nieuwsgierigheid is samenwerken in onze visie een kernbegrip. Elk kind heeft zijn eigen talenten; wat de een niet kan, kan de ander misschien wel. Door veel samen te werken maken de leerlingen gebruik van elkaars kracht. Zo komen ze tot het beste resultaat. Om goed te kunnen samenwerken is het nodig om te werken aan een prettige klassenklimaat.

Ons pedagogisch handelen is mede gevormd door Triple P. Hiervan is Taakspel afgeleid. 
Taakspel is een spel wat we met de kinderen spelen en zo samen werken aan een positief klimaat in de groep en de school. Door Taakspel houden leerlingen zich beter aan klassenregels. Leerlingen kunnen dan beter en taakgericht werken. Met Taakspel stimuleren wij gewenst gedrag en dát verbetert de sfeer in de klas.

Gebruik maken van elkaar talenten geldt ook voor  de leerkrachten. De één vindt het bijvoorbeeld leuker om geschiedenis te geven, en de ander verkeer. De leerkrachten helpen elkaar om lessen voor te bereiden en verdelen de taken.
Visie: ondernemend leren