Home » TeamHet team van de Nautilus

Werken op de Nautilus is anders dan op de meeste basisscholen. Alleen al omdat we steeds kinderen van twee of drie verschillende leerjaren in één groep hebben. Dat vraagt om flexibiliteit, creativiteit en leiderschap. Nieuwe leerkrachten krijgen ‘in company’ training. Ze werken samen met een maatje in de school en maken intensief kennis met onze manier van onderwijs. We organiseren regelmatig studiedagen om de deskundigheid van onze leerkrachten te bevorderen. Ook voeren de directeur en de internbegeleider klassenbezoeken uit. Soms maken zij daarbij gebruik van video-interactiebegeleiding.
 
Al onze leraren volgen de cursus Taakspel. Taakspel is een manier om de sfeer in de groep goed te houden of te verbeteren. In elke groep komt wel onrustig en storend gedrag voor. Via Taakspel leren de leerkrachten om complimenten te geven en ongewenst gedrag te negeren. Storend gedrag neemt af en de hele groep kan beter werken.
 
Wij werken vanuit de overtuiging dat kinderen het beste leren door zelf dingen te ervaren. Zij hebben daarbij wel de juiste steun, sturing en inspiratie nodig. Daarom geven we in teamverband aandacht aan de vraag hoe een kind leert, hoe het kinderbrein werkt en hoe je als leerkracht daarbij aan kunt sluiten. Dat levert gemotiveerde leerlingen op!
 
Team