Home » Team » Intern begeleider

Intern begeleider

De intern begeleider (IB-er) heeft een aparte taak in de school. Zij coördineert de zorg voor leerlingen en het zorgbeleid binnen de school. Samen met de directeur werkt de intern begeleider aan de ontwikkeling van de school. De intern begeleiders op onze school zijn Els van Venrooij en Yvonne Moes. 

Els van Venrooij


Yvonne Moes-Querido
Ik werk sinds 1980 in het onderwijs en ben vanaf 1992 verbonden aan de Willem van Boeijen/ de Nautilus. Ook mijn 2 kinderen zijn leerlingen van deze school geweest. Na als leerkracht in alle bouwen ervaring te hebben, is mijn huidige taak de interne begeleiding. Hier werk ik samen met leerkrachten, ouders en de kinderen zelf om het onderwijs zo optimaal mogelijk af te stemmen. Hiervoor is vertrouwen in elkaar een heel belangrijk gegeven. Ik ben trots op de manier waarop dit op onze school vorm heeft gekregen. Vanaf schooljaar 2015 doe ik dit samen met Els van Venrooij 
 
Intern begeleider