Aanvraag verlof

Aanvraag verlof


Als u om een bijzondere reden verlof wilt aanvragen, heeft u daarvoor een formulier nodig. U kunt het opvragen bij de administratie van de school. Lever het ingevulde formulier vervolgens in bij de administratie. Er volgt zo spoedig mogelijk een antwoord.