Leeftijdsgemengde groepen


Het werken met leeftijdsgemengde groepen maakt het onderwijs op de Nautilus echt anders dan anders. Wij werken met twee leerjaren per groep.

Schooljaar 2023-2024 ziet er als volgt uit:

  • De Onderbouw bestaat uit drie groepen 1/2 
  • De Middenbouw bestaat uit drie groepen 3/4
  • De Bovenbouw bestaat uit twee groepen 5/6 en twee groepen 7/8

De leerlingen krijgen instructie van de leerkracht samen met de andere kinderen van hun eigen leerjaar uit hun groep.

Een voorbeeld

Een middenbouwgroep bestaat bijvoorbeeld uit 12 leerlingen van leerjaar 4 en 13 leerlingen van leerjaar 3. Op het moment dat de leerlingen van leerjaar 3 instructie volgen van de leerkracht, werken de kinderen van het andere leerjaar zelfstandig aan hun eigen werk. Vervolgens krijgen de leerlingen van leerjaar 4 instructie en werken de leerlingen van leerjaar 3 aan hun eigen tafel zelfstandig verder. Deze werkwijze vindt plaats tijden de lessen Rekenen en Taal. De leerlingen krijgen als groep samen les in vakken als wereldoriëntatie, muziek en gym.

Tafelgroepjes

De leerlingen van de groepen 3/4, 5/6 en 7/8 zitten in de klas aan ‘tafelgroepjes’. Dit zijn groepjes leerlingen van verschillende leeftijden. Binnen de tafelgroep kunnen en mogen kinderen met elkaar en van elkaar leren. Zij ontdekken en leren hoe zij anderen kunnen ondersteunen, bij welke vakgebieden zij zelf wat hulp kunnen gebruiken en oefenen ze met hun sociale rol binnen een groep.

Kring

In de kleuterklassen starten en eindigen alle activiteiten in de kring. In de kring worden de doelen van de dag besproken, wordt er instructie en uitleg gegeven en is er veel ruimte voor uitwisseling en gesprek. Na de kring werken de kleuters verder in de verschillende hoeken van het lokaal. Ook in de onderbouw wordt het samenwerken en spelen gestimuleerd en aangemoedigd.

Groepsgrootte

Onze groepen bestaan uit 26 tot 29 leerlingen. In de onderbouw starten we meestal met wat kleinere groepen.