Profiel Wetenschap, Natuur en Techniek (WNT)

Op De Nautilus is veel aandacht voor Wetenschap, Natuur en Techniek.

Wij zien dit namelijk als dé manier om bij kinderen nieuwsgierigheid naar hun omgeving, ondernemend gedrag en een onderzoekende houding te stimuleren. Kinderen zijn altijd erg geïnteresseerd in hoe de wereld werkt. Ons profiel van Wetenschap, Natuur en Techniek geeft hen het juiste kader om met hun (onderzoeks)vragen aan de slag te gaan.

Wij geloven dat de kennismaking met de wereld van Wetenschap, Natuur en Techniek een geweldige bijdrage is aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Zij ontdekken dat de wereld van de wetenschap, natuur en techniek niet ingewikkeld is, maar juist heel boeiend en uitdagend. Wij leren kinderen dat WNT dé manier is om te komen tot een antwoord op een onderzoeksvraag of een technisch vraagstuk.


Tijdens het vinden van een passend antwoord doen de leerlingen een beroep op creativiteit, intelligentie, inzicht en samenwerking. Leerlingen van de Nautilus ontwikkelen zich sterk op deze gebieden. Meer informatie over Wetenschap, Natuur en Techniek op onze school, kunt u vinden op de website Nautilus Wetenschap Natuur en Techniek.

Science center

Onze school heeft een eigen technieklokaal en richt hier een eigen ‘Science Center’ in. Dat is een plek in de school waar leerlingen kunnen experimenteren en onderzoek kunnen doen. Onder hun eigen handen komt de lesstof van het vak Wetenschap, Natuur en Techniek tot leven. Zo zien ze in de praktijk waar ze bepaalde informatie voor nodig hebben en hoe ze dit kunnen gebruiken.

De kinderen maken kennis met techniek, chemie, computers, de geheimen van het heelal, transport en wetenschap. Werken in het Science Center is voor de leerlingen een hoogtepunt in het schoolleven; het maakt hen leergierig en enthousiast.

Het Science Center is samen met deskundigen van buitenaf opgezet: de Educatieve Stad, de Vrije Universiteit (afdeling Learn!), Nemo, de iPabo en het Expertise centrum Wetenschap en technologie (EWT) We werken nauw samen met verschillende partners om het onderwijs in Wetenschap, Natuur en Techniek voortdurend te verbeteren, maar ook uit te dragen naar andere scholen in de regio. Door de deuren letterlijk open te zetten, gaan we duurzame contacten aan met andere netwerken. Wij zijn techniekambassadeur en vindplaatsschool voor het vak Wetenschap Natuur & Techniek.

Technieklokaal

Vanaf groep twee gaan de kinderen 1x per week naar het technieklokaal. Ze krijgen dan les in het technieklokaal van onze vakdocent Techniek. De groepen in de bovenbouw hebben elke week een middag ‘Science’. Bij het samenwerken in teams willen we stimuleren dat elk kind zijn talenten ontdekt, ontwikkelt en mag inzetten.

Aan het eind van elke les bereidt elk groepje een (kleine) presentatie voor. Elke leerling komt een keer aan de beurt om te presenteren. Voor sommigen is dat best lastig, maar iedereen krijgt de kans om het te leren. Het gaat uiteindelijk om wat we samen ontdekt en geleerd hebben.

Techniektoernooi

Als school organiseren we elk jaar een techniektoernooivoor leerlingen uit alle groepen van de Nautilus. Elk jaar krijgen de leerlingen en soms ook de ouders een uitdagende technische opdracht met fascinerende titels als ‘De Dwalende Robot’ of ‘De Klotsende Kabelbaan’. Vervolgens wordt er op school een periode aan de opdracht gewerkt. We sluiten de voorbereiding af met een techniekdag waaraan de ouders ook meewerken.

Speleon

De Nautilus is al vanaf het eerste uur betrokken bij de ontwikkeling van het Speleon. Dit is een speelleerruimte in de iPabo (Jan tooropstraat in Amsterdam-West) voor praktijkonderzoek naar spelend leren.

Spelend en ontdekkend leren is ook wel bekend als ‘Play based learning’. Binnen de context van Play Based Learning leren kinderen de sociale wereld beter begrijpen via hun spel. In het Speleon is daar alle ruimte voor. Dat gebeurt aan de hand van onderzoeksvragen uit de praktijk. Bijvoorbeeld: hoe kun je het spel van kinderen bevorderen? Hoe maak je bij kinderen ruimte voor eigen initiatief? In het Speleon zien we hoe dat werkt. De ruimte ligt niet vol met duur materiaal, maar je vindt er bijvoorbeeld schijfjes kurk die tijdens spel verandeen in gebakken aardappeltjes of bouwstenen.