De intern begeleider van de Nautilus


Zorgbeleid

Sommige leerlingen hebben extra zorg of begeleiding nodig. Bijvoorbeeld als zij ondersteuning nodig hebben op leer- of sociaalemotioneel gebied. De intern begeleider van de school helpt in zulke gevallen de leerkracht om de leerling zo goed mogelijk te helpen en is ook opgeleid om individuele kinderen te begeleiden. Deze begeleiding kan een aangepast programma zijn of begeleiding door meer gespecialiseerde hulp. Denk hierbij bijvoorbeeld aan orthopedagogen, schoolmaatschappelijk werk of speltherapie. Een intern begeleider zal altijd in overleg met ouders afstemmen welke keuzes gemaakt worden.

De intern begeleider (IB-er) heeft een aparte taak in de school. Zij coördineert en is vderantwoordelijk voor de zorg voor leerlingen en de uitvoering van het zorgbeleid. De intern begeleider op De Nautilus is Ria van Gerven

Ria van Gerven