Intern begeleider

De intern begeleiders van de Nautilus


De intern begeleider (IB-er) heeft een aparte taak in de school. Zij coördineert de zorg voor leerlingen en het zorgbeleid binnen de school. Samen met de directeur werkt de intern begeleider aan de ontwikkeling van de school. De intern begeleiders op onze school zijn Maryse Schuijt en Yvonne Moes.

Els van Venrooij

Yvonne Moes-Querido

Ik werk sinds 1980 in het onderwijs en ben vanaf 1992 verbonden aan de Willem van Boeijen/ de Nautilus. Ook mijn 2 kinderen zijn leerlingen van deze school geweest. Na als leerkracht in alle bouwen ervaring te hebben, is mijn huidige taak de interne begeleiding. Hier werk ik samen met leerkrachten, ouders en de kinderen zelf om het onderwijs zo optimaal mogelijk af te stemmen. Hiervoor is vertrouwen in elkaar een heel belangrijk gegeven. Ik ben trots op de manier waarop dit op onze school vorm heeft gekregen. Vanaf schooljaar 2015 doe ik dit samen met Maryse Schuijt.

Zorgbeleid

Sommige leerlingen hebben extra zorg of begeleiding nodig. Bijvoorbeeld als zij een leerprobleem hebben of een sociaal-emotioneel probleem. De intern begeleider van de school helpt in zulke gevallen de leerkracht om de leerling zo goed mogelijk te helpen en is ook opgeleid om individuele kinderen te begeleiden. Bijvoorbeeld door de leerling een apart of aangepast programma te laten volgen. Soms verwijst de IB-er een leerling door naar meer gespecialiseerde hulp. Denk aan het team van orthopedagogen ( Orthoteam) van AMOS, het ABC, schoolmaatschappelijk werk of speltherapie. De IB-er is verantwoordelijk voor het zorgbeleid van de school.