Visie: ondernemend leren in een sterke omgeving


Op de Nautilus werken we vanuit de overtuiging dat kinderen het beste leren door zelf te ervaren. Daarom stimuleren wij leerlingen om ondernemend te zijn en vinden het belangrijk dat zij ruimte krijgen voor eigen initiatief. Vanuit deze ruimte en eigen motivatie leren kinderen het beste en groeit hun zelfvertrouwen.

Nieuwsgierigheid staat in ons onderwijs centraal. We moedigen onze leerlingen aan om nieuwsgierig te worden én te blijven naar hoe de wereld werkt. Wie nieuwsgierig is stelt vragen, vragen leiden tot onderzoek en onderzoek is het begin van wetenschap.

Naast nieuwsgierigheid is samenwerken in onze visie een kernbegrip. Ieder kind heeft zijn eigen talenten; wat de een niet kan, kan de ander misschien wel. Tijdens het samenwerken leren ze hun eigen talenten en die van een ander herkennen en erkennen. Door samen te werken maken de leerlingen gebruik van elkaars kracht en komen zo samen tot het beste resultaat. Om goed te kunnen samenwerken is een prettig klassenklimaat voorwaardelijk. Onze leerkrachten en medewerkers spannen zich hier dagelijk voor in, met een sterk leer- en leefklimaat als resultaat.

Ons pedagogisch handelen is mede gevormd door het Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD). In dit programma staan zelfbeeld, zelfcontrole, emoties en probleem oplossen centraal. Dit samen met het voorbeeldgedrag van onze leerkrachten en de inzet op effectief en prettig samenwerken maakt dat leerlingen zich veilig en gezien voelen op onze school. De Nautilus is trots op het feit dat leerlingen taakgericht werken en een aangename leefgemeenschap met elkaar vormen.

De Nautilus onderscheidt zich van andere scholen door het gegeven dat leerkrachten samen ook een sterke leer- en leefgemeenschap vormen op professioneel niveau. Ook zij maken gebruik van elkaars talenten en helpen elkaar om lessen voor te bereiden en het onderwijs op onze school vorm te geven.

Onderneming in de school

Twee keer per jaar zetten de leerlingen hun eigen onderneming op in de school. Drie weken lang staat de hele school dan in het teken van die ondernemingen. Ouders mogen langskomen om de projecten te bewonderen. De leerlingen bereiden presentaties voor en laten zien welke mooie dingen er zijn ontstaan.

De ene keer staan de ondernemingsweken in het teken van een leerthema, de andere keer zetten we ondernemingen op in het kader van Day for Change. Day for Change is een stichting die op een leerzame manier microkrediet onder de aandacht wil brengen. Met hun ondernemingen halen de leerlingen in de projectweek geld op voor een goed doel.