Op de Nautilus werken wij met het PAD. Dit is een preventieprogramma dat wij inzetten om kinderen vaardigheden te leren op vier verschillende gebieden:

  • Zelfbeeld (Wie ben ik en hoe waardeer ik mijzelf?)
  • Zelfcontrole (Hoe ga ik om met heftige emoties?)
  • Emoties (Hoe voel ik mij en hoe voelt de ander zich?)
  • Probleem oplossen (Hoe kunnen we op een constructieve wijze een probleem oplossen?)

Voor elke groep zijn lessen beschikbaar. PAD bestaat uit 161 klassikale lessen die verdeeld over acht leerjaren worden aangeboden. Gemiddeld wordt er 1 of 2 maal per week een les gegeven van 30-45 minuten. Daarnaast is er dagelijks tijd voor de verwerking van het geleerde. De lessen bestaan uit gevarieerde werkvormen.

Het Programma Alternatieve Denkstrategieën is een universeel preventieprogramma waarmee wij als school de sociaal-emotionele competenties van onze leerlingen vergroten om gedragsproblemen te voorkomen en een stevig en prettig schoolklimaat te realiseren. Voor elke leeftijdsgroep zijn lessen ontwikkeld. Naast de lessen zijn er tal van materialen die het mogelijk maken om het geleerde toe te passen in alledaagse situaties.