De Schoolleiding van de Nautilus

Directeur Ella Rietvelt

“Kinderen zijn kleine wetenschappers: zij zijn nieuwsgierig naar de wereld om hen heen en leren al handelend hun omgeving kennen. Ze nemen waar met al hun zintuigen, onderzoeken, verkennen, vragen en filosoferen zodat ze de wereld steeds beter begrijpen. Dit proces maakt leren leuk en betekenisvol. Op de Nautilus stimuleren wij deze nieuwsgierige houding en het onderzoekende gedrag van kinderen. Kortom, de Nautilus is een ondernemende basisschool waar uw kind acht jaar lang met veel plezier naar toe gaat! ”

"Als directeur heb ik de eindverantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen binnen de gehele school. Ik vind het belangrijk om samen met het team het onderwijs voortdurend te onderzoeken om te kijken waar mogelijkheden zijn om dit verder te ontwikkelen. Mijn collega's en ik spannen ons dagelijks in, zodat kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Mocht u meer willen horen, maak dan een afspraak met mij, ik zal u meer vertellen over:"”

  • Een mooi gebouw met faciliteiten waarbij onderwijs, zorg en welzijn hand in hand gaan.
  • Ons schoolprofiel “Wetenschap, Natuur en Techniek”.
  • Een werkwijze waarbij kinderen worden uitgedaagd tot het nemen van eigen initiatief om hun eigen talenten te ontdekken
  • Het ondernemend- en coöperatief leren.
  • Een kleuterbouw waarbij op spel gebaseerd leren (playbased learning) een zinvolle plaats heeft.