De schooldag op de Nautilus duurt van 08:30 tot 14:30 en op woensdag tot 12:30.

De deur gaat open om 8.20 uur.

’s Ochtends staat de directeur of een andere medewerker bij de ingang om de iedereen te verwelkomen. Ouders van de onderbouw mogen met hun kind de klas in. Bij de midden- en bovenbouw lopen mogen ouders meelopen tot aan de klasdeur. Om half negen gaat de bel en verlaten de ouders uiterlijk de school. De lessen beginnen om 08:30!

De schooldag begint altijd in de kring of met een klassengesprek en wordt de dag besproken. Leerkrachten gebruiken picto’s op het digibord of een doe-papier om het dagritme te visualiseren en/of afspraken vast te leggen.

  • Wat staat er allemaal op het programma?
  • Wat zijn de doelen van de dag?
  • Welke bijzonderheden zijn er?
  • Hoe maken we er samen een fijne dag van?
Na het klassengesprek begint de instructie. De leerkracht neemt de leerlingen van één leerjaar bij zich aan de instructietafel. De overige leerlingen in de klas werken zelfstandig. Na een korte eerst uitleg kan een deel van de leerlingen zelfstandig verder werken aan het eigen tafelgroepje. Sommige leerlingen blijven wat langer bij de instructietafel om extra uitleg te krijgen. Na een poosje gaan ook zij terug naar het tafelgroepje. Daarna is het de beurt aan de kinderen van het volgende leerjaar om instructie te krijgen aan de instructietafel. Op deze manier verdeelt de leerkracht zijn/haar tijd evenredig over de verschillende niveaugroepen in de klas.

In de ochtend besteden we tijd aan de basisvakken als: Taal, Spelling, (Begrijpend) Lezen en Rekenen. In de middag is er voldoende ruimte voor de expressieve vakken en wereldorientatie. Op verschillende momenten gedurende dag is er aandacht voor de sociaalemotionele ontwikkeling.

Rond de klok van 10 uur is er een kort drink- en fruitmoment. Om 12:00 lunchen de leerlingen met elkaar en de leerkracht in de klas om vervolgens even buiten te spelen op het speelplein.