Ziekmelding

Als uw kind ziek is of om een andere reden de school niet kan bezoeken, kunt u dit doorgeven via de app van Social School. Bellen voor schooltijd kan ook via telefoonnummer: 020-6173656

Aanvraag verlof


Als u om een bijzondere reden verlof wilt aanvragen, heeft u daarvoor het verlof formulier nodig. U kunt deze opvragen bij de administratie van de school. Lever het ingevulde formulier vervolgens in bij de administratie, waarna zo spoedig mogelijk een antwoord volgt. Als verlof wordt gevraagd wegens gewichtige omstandigheden voor meer dan tien schooldagen per schooljaar, beslist de leerplichtambtenaar. Voor verlof rondom de zomervakantie gelden wettelijke regels en afspraken. Al onze regels en wettelijke afspraken rondom verlof kunt u lezen in onze schoolgids en/of terugvinden op deze website.