Ziekmelding

Ziekmelding

Als uw kind ziek is of om een andere reden de school niet kan bezoeken, dan kunt u dat op twee manieren aan school doorgeven. U belt vóór schooltijd telefoonnummer: 020-6173656

Of u meldt uw kind ziek per email. Een verhaal schrijven is niet nodig, u hoeft alleen de naam van uw kind, de groep en de reden van het verzuim op te geven. Bijvoorbeeld:

Kelly, groep 3, ziek. Morgen wellicht beter.

U kunt dit natuurlijk ook al de avond te voren doen, als uw kind dan al ziek is of als uw kind later komt vanwege een doktersbezoek. Onze voorkeur gaat uit naar het melden per email, we zijn dan altijd bereikbaar!

Bij ziekmeldingen van oudere kinderen zullen wij de ouders terugbellen om te controleren of de ziekmelding terecht is. Uw kind ziek melden kan via ziekmelden@denautilus.net