Oecumenische identiteit

Op De Nautilus zijn alle kinderen welkom. Doordat leerlingen intensief met elkaar samenwerken leren zij elkaar goed kennen. Op school leren de kinderen om met elkaar te praten en discussieren over overeenkomsten en verschillen. Onze school is een oefenplaats voor de maatschappij, dit betekent dat we uitdagingen niet uit de weg gaan maar bespreken en oefenen. Oecumenisch betekent voor ons dat we samen bewoners zijn van deze wereld, van de buurt waar onze school staat, de plek waar we het samen goed willen hebben. Wij zetten ons, vanuit deze oecumenische gedachte, actief in om dit te bereiken.

Praktisch gezien betekent dit dat wij de christelijke feestdagen vieren en met regelmaat aandacht besteden aan de andere wereldgodsdiensten en vieringen. Leerlingen krijgen twee keer per week les over levensbeschouwing waar ook ruimte is om te filosoferen en in gesprek te gaan over thema's als rechtvaardigheid, kansengelijkheid en rentmeesterschap. Binnen al deze lessen is er voor elke leerling ruimte om een eigen invulling aan de lesstof te geven. Wij willen onze leerlingen alle kennis en sociale vaardigheden meegeven om zichzelf beter te leren kennen en in gesprek te kunnen gaan met een ander vanuit een open houding.