Communicatie met de ouders

Communicatie met de ouders

Een nauw contact tussen ouders en leerkrachten is belangrijk. Zowel leerkracht als ouders maken het kind mee en kunnen elkaar waardevolle informatie geven.

Vanuit de klassenleerkracht wordt de communicatie verzorgd via ouderavonden, regelmatige 10-minuten gesprekken met ouders, het meegeven van het werk, de rapporten (2x per jaar).Elke veertiendagen ontvangt u een nieuwsbrief over algemene schoolse en management zaken. We communiceren mondeling over uw zoon of dochter, of we maken per mail een afspraak voor een gesprek. Als we bijv. eierdozen nodig hebben dan kan het gebeuren dat u daarover een verzoek krijgt per mail.


Ouderavonden

Op ouderavonden krijgt u informatie over het reilen en zeilen van de klas als geheel. Er is altijd een inhoudelijk deel, over bijvoorbeeld bepaalde achtergronden van een vak, de jaarplanning of bepaalde activiteiten. Ook is er een programmatisch deel; waar is de klas mee bezig, wat is er de afgelopen weken aan de orde geweest of zal binnenkort aan de orde komen?

U kunt werk van uw eigen kind bekijken en we maken praktische afspraken. Af en toe doen de ouders samen een activiteit uit het onderwijs zoals schilderen, knutselen voor een feest. Soms is er behoefte aan uitwisseling en discussie en bereidt de leerkracht een thema voor. Uw deelname aan de ouderavonden legt de basis voor een goed contact met de school en klassenleerkracht en schept een band met de andere ouders van de klas.

Algemene ouderavonden en thema-avonden

Er zijn elk jaar algemene ouderavonden of thema-avonden. Er staan dan onderwerpen op het programma die de hele schoolgemeenschap aangaan. Bijvoorbeeld pedagogische onderwerpen die in meerdere klassen spelen ( bijvoorbeeld Sociale mediawijsheid, pesten, huiswerk) of organisatorische veranderingen.

Oudergesprekken (10 minutengesprek)

Een paar keer per jaar zijn er korte oudergesprekken. Ook wel bekend als 10-minutengesprek. In dit gesprek staat het individuele kind centraal. De klassenleerkracht licht toe hoe het met het kind gaat op sociaal-, emotioneel en cognitief gebied en ouders kunnen hier met vragen terecht. Ook de toetsresultaten komen aan bod.

Als u behoefte heeft aan een tussentijds gesprek, kunt u dit met de leerkracht afspreken. Het initiatief voor zo’n gesprek kan ook van de klassenleerkracht uitgaan.