Communicatie met ouders

Een nauw contact tussen ouders en leerkrachten is belangrijk!

Social Schools

De school communiceert via de app van Social Schools. Dit kunnen korte berichten vanuit de leerkracht zijn betreffende het onderwijs in de groep van uw zoon/dochter of schoolbrede zaken als studiedagen en/of wijzigingen in het schoolbeleid. Ongeveer 1 x per 2 weken ontvangt u via de app onze nieuwsbrief.

SocialSchools_handleiding_ouderportaal_ouders

Informatie van de groepsleerkracht

Vanuit de groepsleerkrachten wordt de communicatie verzorgd via de korte contactmomenten tijdens het halen/brengen van uw kind, door middel van het 10-minuten gesprek, het meegeven van het werk en de rapportgesprekken (2x per jaar). Deze communicatie verloopt mondeling en bij voorkeur op afspraak.

Oudergesprekken: het 10-minutengesprek

Een paar keer per jaar zijn er korte oudergesprekken. Ook wel bekend als 10-minutengesprek. In dit gesprek staat het individuele kind centraal. De klassenleerkracht licht toe hoe het met het kind gaat op sociaalemotioneel en cognitief gebied waarbij ook de toetsresultaten besproken worden. Uiteraard is er ruimte voor uw vragen en inbreng.

Ouderavonden

Er zijn elk jaar algemene ouderavonden of thema-avonden. Er staan dan onderwerpen op het programma die de hele schoolgemeenschap aangaan. Dit kunnen organisatorische wijzigingen zijn of thema's als Mediawijsheid, Pesten of Huiswerk. Sommige themaouderavonden worden georganiseerd door de Pedagogische Alliantie Westlandgracht. Dit is een samenwerkingsverband tussen onze school en de scholen: Fiep Westendorp en de Notenkraker. De data en onderwerpen van deze avonden vindt op u op de website van de Alliantie https://p-a-w.nl/

Heeft u gedurende het schooljaar behoefte aan een tussentijds gesprek, maak dan gerust een afspraak met de leerkracht van uw zoon/dochter. Het komt ook voor dat leerkrchten initiatief nemen voor een tussentijds gesrek met u als ouders.