Ouderraad

Ouderraad

In de ouderraad zijn de ouders van leerlingen vertegenwoordigd die zich betrokken voelen bij de school. In het belang van het kind is het essentieel dat er een goede samenwerking is tussen ouders en leerkrachten. Een Ouderraadslid levert een positieve bijdrage aan de gang van zaken op school. In eerste instantie is de Ouderraad er om activiteiten te organiseren die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen, Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasfeest e.d. Als u mee wilt helpen of een vraag heeft over de schoolse activiteiten, kunt u contact opnemen via nautilus@amosonderwijs.nl.

Leden van de OC:

  • Jos de Kok
  • Patrick van Thijn
  • Wendy Kool
  • Al M’charek
  • Bertina van Gelderen
  • Marie Delagrange
  • Lorraine Branch
  • Marjolein Hemelt