Oudercommissie en hulp van ouders

De Oudercommissie

In de oudercommissie zijn de ouders van leerlingen vertegenwoordigd die zich betrokken voelen bij de school. De Oudercommissie levert een positieve bijdrage aan de gang van zaken op school. In eerste instantie is de Oudercommissie er om activiteiten te organiseren die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen, het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasfeest en grotere evenementen. Als u mee wilt helpen of een vraag heeft over deze activiteiten, kunt u contact opnemen via info.denautilus@amosonderwijs.nl.

Leden van de OC:

 • Patrick en Astrid Rose-van Thijn (penningmeester)
 • Vacature
 • Marie Delagrange
 • Yvonne Kooge, personeel
 • Hulp van ouders

  Op De Nautilus is altijd veel te doen. We zijn daarom erg blij met de hulp van ouders! We werken in onze school met klassenouders. In overleg met de leerkrachten vragen de klassenouders aan de andere ouders van de klas om extra hulp bij bepaalde activiteiten.

  Als ouders hun kind komen inschrijven vragen we altijd expliciet naar het beroep van beide ouders. We kunnen de expertise inzetten bij speciale lessen zoals bijv. de technieklessen. Vanaf groep twee mogen ouders meedraaien in de wetenschap- en technieklessen. We nodigen u dan uit om mee te helpen in de les van hun kind. Zo kunt u kennis maken met de opdrachten en onderwerpen waar de kinderen mee bezig zijn in een wetenschap,natuur- en techniekles.

  Andere activiteiten waar ouders bij kunnen ondersteunen zijn:

  • De luizencontrole
  • Schooltuinbezoek
  • Avond-4-daagse
  • Sint –en kerstviering
  • Musical groep 8
  • Uitstapjes naar musea en schoolreisjes
  • Leren lezen ondersteunen: Flits, Bouw!
  • Koekjes bakken
  • Sportdag
  • Voorlezen
  • Bibliotheek