Hoe gaat de school om met pesten?

Onderwijs in leeftijdsgemengde groepen heeft een positieve invloed op de manier waarop kinderen met elkaar omgaan. Omdat de leerlingen van verschillende leeftijden intensief samenwerken leren ze elkaar leren goed kennen en begrijpen. Omgaan met verschillen is bij ons op school geen issue, maar de basis van het dagelijks samen leven en leren.

Naast dit veelvuldig samenwerken zijn al onze leerkrachten gecertificeerd in de methodiek van Taakspel. Taakspel is een programma om de sfeer in de groep sterk en prettig te maken of dit te verbeteren als dat nodig is. Via Taakspel leren kinderen hoe ze een ander kind kunnen aanspreken op storend gedrag én hoe ze kunnen reageren als ze elf aangesproken worden.

Schoolbreed werken we met het Programma Alternatieve Denkstrategien, kort gezegd: PAD. Een aanpak die richting en inhoud geeft aan de sociaal emotionele vorming van leerlingen op onze school. Informatie hierover vindt u in dit ouderboekje: PAD ouderboekje

Mocht pesten toch voorkomen, dan werken wij volgens de afspraken die zijn vastgelegd in ons anti-pestprotocol. In dit protocol hebben wij omschreven hoe wij omgaan met daders, slachtoffers en omstanders van pesten en hoe wij ouders informeren. Op onze school is een anti-pestcoordinator aangesteld die beschikbaar is voor leerlingen en ouders. Het protocol vindt u hier.